27 Th12 2015 Tin tức 620 Lần đọc
Cha đẻ của máy tính Jarvis trong Iron Man: Elon Musk đã nhầm về một siêu AI Rate this item
  • 0.00 / 5 5
( 0 votes )
Cha đẻ của máy tính Jarvis trong Iron Man: Elon Musk đã nhầm về một siêu AI Rate this item
  • 0.00 / 5 5
( 0 votes )

    Không có bình luận nào

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *